Jesteśmy Aktywni

Aktywizacja osób korzystających z pomocy społecznej

Jesteś 2564405 osobą odwiedzającą stronę

"W każdym z nas tkwi moc czynienia dobra - bądźmy szlachetni!"


           

 

 


Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 349
Wczoraj: 462
Przedwczoraj: 431
W obecnym miesiącu: 19924
W poprzednim miesiącu: 23982

Razem:

2564405

Kalendarium

Najbliższe święta
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych Międzynarodowy Dzień Białej Laski Światowy Dzień Jąkających się więcej

Mapa

O projekcie

A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 

Projekt „Jesteśmy aktywni” – aktywizacja osób korzystających z pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje, od dnia 01 kwietnia 2008 roku, projekt „Jesteśmy aktywni”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.     

W ramach działań wynikających z projektu uczestnicy są rekrutowani corocznie i uczestniczą w zaproponowanych działaniach m.in. szkoleniach czy warsztatach w danym roku.

 

W roku 2013 roku planowany jest dalszy ciąg spotkań Klubu Integracji "Jesteśmy aktywni". Nowe w projekcie osoby niepełnsoprawne wyjadą na turnusy rehabilitacyjne, będą miały możliwość uczestniczenia w ciekawych szkoleniach. Osoby niepełnosprawne,  w tym uczniowie niepełnsoprawni i z zaburzeniami psychicznymi, skorzystają z turnusów, rehabilitacji, wsparcia w nauce oraz szkoleń wspierających. Będzie również kontynuowany program dla rodzin zastępczych. 

W roku 2008 w projekcie uczestnczyło 15 osob niepełnosprawnych, ktore wyjechały nieodpłatnie na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny oraz uczestniczyły w kursie "Podstawy obsługi komputera". Całość była dla uczestnika nieodpłatna łącznie z doajzdami na szkolenie i ubezpieczeniem.

 

W roku 2009 w projekcie wzięło udział 20 osob niepełnosprawnych oraz 2 osób usamodzielniane, wszystkie osoby brały udział w warsztatach aktywizacyjnych. Osoby niepełnosprawne odbyły rehabilitację na turnusach rehabilitacyjnych oraz odbyły kurs komuterowy. Całość działań była dla uczestników bezpłatna.

Osobom usamodzielnianym zorganizowano spotkania z doradcą zawodowym. Osoby usamodzielniane również nie poniosły żadnych kosztów udziału w projekcie.

 

W roku 2010 w projekcie wzięło udział 32 uczestników, dla których zorganizowano: szkolenia dla osób niepełnosprawnych niewidomych z zakresu czynności życia codziennego oraz obsługi komputerów, szkolenie interpersonalne i szkolenie animacyjne dla pozostałych osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych oraz turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.Największym wydarzeniem była organizacja przez niepełnsoprawnych uczestników projektu Powiatowej Imprezy Integracyjnej na którą przybnyło kilkaset osób.

 

W roku 2011 największym przedsięwzięciem było stoworzenie klubu dla osób niepełnsoprawnych. Klub z ajduje się w Pajęcznie, to miejsce stałych spotkań, podejmowania wspólnych inicjatyw, m.in. udało się stworzyć informatora dla osób niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu, publikowano w lokalnych gazetach, odbyła się kilkudniowa wycieczka na zamojszczyznę, cykliczne spotkania klubu itp.

Osoby niepełnosprawne, z zaburzeniami psychicznymi, które na codzień wymagają stałej opieki drugiej osoby, odbyły wraz z opiekunami 14 dniowy turnus nad morzem, oraz tygodniowe szkolenie wyzjadowe w Zakopanem. 

 

W roku 2012 realizowano dalszy ciąg spotkań Klubu Integracji "Jesteśmy aktywni". Nowe w projekcie osoby niepełnsoprawne wyjwchały na turnusy rehabilitacyjne, skorzystały z szkolenia integracyjnego oraz kreowania wizerunku. Osoby niepełnosprawne,  w tym z zaburzeniami psychicznymi, które na codzień wymagają stałej opieki drugiej osoby, skorzystały z turnusów, oraz wyjazdowych szkoleń wspierających, ktore odbyły się w górach. Rodziny zastępcze zostały objęte superwizją, wspraciem psychologa oraz koordynatora pieczy zastępczej. Uczestnicy mogli skorzystać z wyjazdu integracyjnego do Zakopanego oraz z integracyjnych spotkań z okazji wigilii czy andrzejek.

 

Projekt jest przewidziany do roku 2014 włącznie, w kolejnych latach w miarę potrzeb działania projektu będą dostosowywane do potrzeb i możliwości uczestników.

Celem projektu jest stworzenie warunków m.in. społecznych, zawodowych, które pozwolą aby osoby korzystające z pomocy społecznej realizowanej przez PCPR miały możliwość w miarę równego startu na rynku pracy. Projekt zmierza do aktywizacji osób, zmniejszenia poziomu nierówności społecznej.

 

 

Bliższe informacje w biurze PCPR.

powrót
Created by ARISCO
Copyright © 2011 Projekt Jesteśmy Aktywni Pajęczno PCPR. Wszelkie prawa zastrzeżone